Opinies, resultaten en meningen

Van de WMT:

Hierin komen opinies, resultaten en standpunten  van de leden van de WMT ten aanzien van technieken en technologieën die momenteel in hoge mate actueel zijn, bijv. robotica, games & virtual reality, “human enhancement”, kunstmatige intelligentie en cybersecurity. Documenten die niet direct beschikbaar zijn kunnen aangevraagd worden.

  • Pesch, C. (2011) Elektriciteit, ontstaan, aard en invloed op de mens, notitie geschreven mei 2011, [download NL]
  • Sprangers, D. (2012) Waar komt elektriciteit vandaan en wat doet het met ons, lezing voor AViN ledengroep Nijmegen, Nijmegen, 13 oktober 2012. [download NL]

Wat zit er achter de onzichtbare, ontastbare kracht die we elektriciteit noemen en wat doet ze met ons? Deze lezing schetst een beeld daarvan vanuit technisch-wetenschappelijk gezichtspunt, vanuit uitlatingen van Rudolf Steiner en vanuit gesprekken met natuurwezens gevoerd door Verena Staël von Holstein. Elektriciteit kan gezien worden als gevangen vuur. De positieve en de negatieve gevolgen van elektriciteit voor ons worden zowel vanuit technisch als vanuit spiritueel gezichtspunt helder. Hoewel ons lichaam van nature elektrische stromen herbergt, wekt externe elektriciteit inductiestromen in ons lichaam op. Naast o.a. vermoeidheid en duizeligheid leiden die ertoe dat het moeilijker wordt om goed te denken en dingen te begrijpen. Onze levenskracht verzet zich tegen externe elektriciteit, maar verhardt daardoor ook. Het wordt voor de ziel moeilijker om in het lichaam te komen en het lichaam te gebruiken. De belangrijkste uitdaging die hierin ligt, is ons hiervan bewust te worden als wij elektriciteit – in al haar vormen, inclusief smartphones e.d. – gebruiken.

  • Stolk, H. (2018) Letter to Dir. General Energy, European Commission, 15 januari 2018. “De uitfasering van de halogeenlamp in 2018 een valkuil.”. [download NL] [download ENG] [download GER]
  • van den Muijsenberg T. (2019) Een symptomatologie. Over de noodzaak van morele techniek. Essay geschreven juli 2019. [download NL]
  • van den Muijsenberg T. (2020) Natuur en Techniek: over de ruimtelijke beweging van de natuur.  Januari 2020. [download NL] [download ENG]
  • van den Muijsenberg T. (2020b) Over de intuïtie in het filosofisch werk van Rudolf Steiner.  29 september 2020 (Michaëlsdag). [download NL]

Van andere relevante partijen:

Deze verwoorden standpunten en meningen die niet zonder meer tot het gedachtengoed van de WMT behoren. 

5G

Analologie

De analologie wil de geldigheid van een analogie nagaan. Dit stuit onmiddellijk op een kentheoretische weerstand, want de vergelijking van beelden kent geen direct onderling logisch verband. In het onderzoek wordt de analologie niet slechts een weg voor de beoordeling van een analogie, maar een instrument van het ik van de mens.

EnglishDutch