Uitgangspunten

De principes en uitgangspunten van de WMT zijn nader toegelicht in onderstaande documenten (in aangeduide versies), welke ook zijn te downloaden:

Dit document bevat criteria en waarden die bepalend zijn voor de mate waarin technische producten als menswaardig kunnen worden beschouwd.

Dit document omschrijft ethische gedragsregels die een appel willen doen op de bewustwording en morele verantwoordelijkheid van betrokken personen bij het proces van het tot stand brengen van menswaardig geachte technische producten.

Dit document bevat algemene regels en principes als uitgangspunten voor het ontwerpen en produceren van technische producten.

Opgemerkt wordt dat deze documenten kunnen worden geactualiseerd indien noodzakelijk. Ze kunnen onder de links inhoudelijk worden bekeken.

EnglishDutch