Werkzaamheden

Naast het formuleren van principes en uitgangspunten van de WMT is de werkgroep ook praktisch bezig door technische apparaten te demonteren.

De principes en uitgangspunten staan vermeld in onderstaande te downloaden documenten:

Documenten

Dit document bevat criteria en waarden die bepalend zijn voor de mate waarin technische producten als menswaardig kunnen worden beschouwd.

Dit document omschrijft ethische gedragsregels die een appel willen doen op de bewustwording en morele verantwoordelijkheid van betrokken personen bij het proces van het tot stand brengen van menswaardig geachte technische producten.

Dit document bevat algemene regels en principes als uitgangspunten voor het ontwerpen en produceren van technische producten.

Opgemerkt wordt dat deze documenten kunnen worden geactualiseerd indien noodzakelijk. Ze kunnen onder de links inhoudelijk worden bekeken.

Demontage

Een van de werkzaamheden die de MWT werkgroep is het demonteren van technische apparaten.

Demontage van waterkoker: het bi-metaal

Op 25 februari 2023 heeft de werkgroep een waterkoker gedemonteerd. Opmerkelijk was dat een simpel stukje techniek als een bi-metaal het hart vormt van deze waterkoker.

Een bi-metaal bestaat uit twee metaalstrookjes die op elkaar zijn geplaatst. Deze twee metalen hebben verschillende uitzettingscoëfficiënten, waardoor het bi-metaal bij temperatuursverandering zal gaan buigen: het ene gedeelte zet immers sterker uit dan het andere.

Video 1: Het bi-metaal is door de warmte van de brandende kaars in een gebogen stand gekomen. Na enkele seconden koelt het bi-metaal af en springt in de normale (rechte) stand.

Afbeelding 1: Schakel en andere elektrische onderdelen van de waterkoker.
Afbeelding 2: Het kleine onderdeel is dit bi-metaal
EnglishDutch